Giorgetti Store Milano mobile-bottone-menu

Gea - Table

Chi Wing Lo

Gea系列户外餐桌备有矩形方形样式,其结构以粉末喷涂角豆树棕色的防护不锈钢制成。
以独特的桌面展现特色,可依喜好随意组合不同材料的木板条:沼泽橡木,大美木豆和刷面东方灰色大理石

设计:Chi Wing Lo

获取信息,估价或预约会面:
电话: +39 02 36638440
电邮: salesmanager@giorgettimilano.it