Giorgetti Store Milano mobile-bottone-menu

Gea - Low Table

Chi Wing Lo

Gea系列方形茶几备有以粉末喷涂角豆树棕色的防护不锈钢结构。与同款餐桌相同,此茶几也可依喜好随意组合不同材料的木板条:沼泽橡木,大美木豆和刷面东方灰色大理石。

设计:Chi Wing Lo

获取信息,估价或预约会面:
电话: +39 02 36638440
电邮: salesmanager@giorgettimilano.it